همه پست ها در برچسب "اقامت قانونی ترکیه"

Tag آرشیو

جریمه اقامت غیر مجاز در ترکیه چیست؟

جریمه اقامت غیرمجاز در ترکیه

جرائم اقامت غیرمجاز در ترکیه  :هر ساله افراد زیادی به خصوص ایرانیان با مقاصد مختلفی ترکیه را برای اقامت خود انتخاب می کنند، به همین دلیل ضروری است با قوانین اقامتی این کشور آشنا شده تا از بروز خطراتی از قبیل  دیپورت شدن و پرداخت جرائم نقض قانون جلوگیری شود. طبق قوانین ترکیه، راه های…